Op basis van de kwaliteitsgegevens die wij uit de weginspecties hebben verkregen, kunnen wij een beheerplan voor u opstellen. In dit beheerplan wordt voor een periode van bijvoorbeeld vier jaar, aangegeven welke wegen en straten onderhouden worden. Uiteraard worden ook de uit te voeren onderhoudsmaatregelen en de onderhoudskosten in het beheerplan opgenomen. Naast de kwaliteitsgegevens uit de inspecties, wordt de input gebruikt van eventueel uitgevoerde metingen en de planningsgegevens van derden.

Goed en efficiënt onderhoud heeft behoefte aan een onderliggend beleidsplan. Doordat we zelf ruim 10 jaar ervaring hebben binnen een gemeentelijke organisatie, onder andere met het opstellen van beleidsplannen, kunnen wij hierin veel voor u betekenen. Een beleidsplan moet helder, duidelijk en vooral uitvoerbaar zijn.

Start  |  Weginspecties  |  Inventarisatie  |  Schouwen  |  Planvorming  |  Onderhoudsadvisering  |  Projecten  |  Contact