Om de openbare ruimte optimaal te kunnen beheren zijn betrouwbare inventarisatiegegevens noodzakelijk. Wij hebben al ruim 10 jaar ervaring met het verzamelen van vrijwel alle beheerelementen die voorkomen in de openbare ruimte en kunnen u dus al het tijdrovende veldwerk uit handen nemen. U kunt hier onder andere aan de volgende beheerelementen denken:

  • Wegverhardingen
  • Verkeersborden
  • Markeringen en belijningen
  • Overig wegmeubilair zoals bankjes, paaltjes, fietsklemmen etc.

Start  |  Weginspecties  |  Beleid en beheer  |  Schouwen  |  Planvorming  |  Onderhoudsadvisering  |  Projecten  |  Contact