Op basis van de inspectieresultaten en eventueel aanvullend onderzoek, verzorgt Via Petri een onderhoudsadvies voor u inclusief bijbehorende kostenramingen. Aanvullende onderzoek, zoals het nemen van boorkernen, valgewichtdeflectiemetingen, stroefheidsmetingen en andere metingen, laten wij door externe partijen uitvoeren. Dit zijn partijen waar wij al jaren een samenwerkingsverband mee hebben. Wij zijn verzekerd van betrouwbare resultaten en u als opdrachtgever van een betrouwbaar onderhoudsadvies. Een dergelijk advies wordt op verzoek uiteraard in rapportvorm aangeboden.

Start  |  Weginspecties  |  Beleid en beheer  |  Inventarisatie  |  Schouwen  |  Planvorming  |  Projecten  |  Contact