Meerjarenbegroting- en planning

Uiteraard kan Via Petri ook de planvorming voor u verzorgen. Op basis van de kwaliteitsgegevens, voeren we eerst een maatregeltoets uit. Door gebruikmaking van de bij u vigerende beleidsplannen en afstemming op andere planningen binnen uw organisatie, stellen wij vervolgens in goed overleg, voor een periode van meerdere jaren een onderhoudsprogramma voor u op. Wij hebben ruime ervaring met planvorming, het is vaak een logisch gevolg op eerder uitgevoerde weginspecties.

Start  |  Weginspecties  |  Beleid en beheer  |  Inventarisatie  |  Schouwen  |  Onderhoudsadvisering  |  Projecten  |  Contact