Integrale schouw

Een integrale schouw, waarbij volgens het principe van beeldkwaliteit diverse locaties binnen een gemeente, geschouwd en getoetst worden aan de richtlijnen zoals omschreven in de Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte 2018 (publicatie 380) van het CROW, geeft een algemene indruk van de kwaliteit. Behalve naar de kwaliteit van de beheerelementen, kijken wij ook naar functionaliteit en uniformiteit. Uiteraard worden indien gewenst, de schouwresultaten aangeleverd met rapportage.

Specifieke schouw

Naast de eerder genoemde algemene en integrale schouw, houdt Via Petri zich ook bezig met het specifieke schouwen. Het betreft hier bijvoorbeeld wegen en verkeersborden, in verband met aansprakelijkheidsstellingen. Bij elke wegbeheerder rust de plicht om alle openbare wegen met grote regelmaat te schouwen op gevaarlijke situaties.

Opleveringschouw

Het komt voor dat een aannemer in de ogen van een wegbeheerder onvoldoende kwaliteit levert. In geval van twijfel kan Via Petri een opleveringsschouw uitvoeren, waarbij nieuw werk getoetst wordt aan de in het bestek en Standaard 2015 gestelde eisen. Op basis van deze schouw leveren wij een objectief rapport waar beide partijen al dan niet, mee in onderhandeling kunnen gaan.

Start  |  Weginspecties  |  Beleid en beheer  |  Inventarisatie  |  Planvorming  |  Onderhoudsadvisering  |  Projecten  |  Contact